Mobiele Surveillance

Mobiele surveillance: het woord zegt het al: de beveiliger van A.S.Q. verplaatst zich met een dienstvoertuig binnen het afgesproken gebied. Dat gebied kan op een bedrijventerrein zijn, een industrieterrein maar ook een terrein in een woonwijk. De beveiliger signaleert eventuele bijzonderheden en schakelt daarna met de opdrachtgever of meldkamer.

Alarmopvolging
Wanneer er een alarm afgaat in een pand, dan dient dat direct opgevolgd te worden. De beveiligers van A.S.Q. staan bekend om hun snelle en adequate reacties op de alarmmeldingen, omdat wij regiogebonden zijn. Bij een alarmmelding wordt de procedure gehanteerd, welke vooraf afgesproken is met de opdrachtgever. Na afloop wordt er een rapportage gemaakt om de uitgevoerde werkzaamheden inzichtelijk te maken.

Openings – en sluitronden
De mobiele surveillant van A.S.Q. kan twee soorten ronden lopen in een pand, zodat u met een veilig gevoel uw dag kunt beginnen en afsluiten. De tijden en de vormgeving van het lopen van de ronden, worden in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Ook hierbij worden bij eventuele bijzonderheden rapportages gemaakt en wordt indien nodig met de meldkamer of opdrachtgever geschakeld. Uit veiligheidsoverwegingen is het belangrijk om de uitgegeven sleutels en codes beperkt te houden. Doordat A.S.Q. openings – en sluitronden verzorgt, wordt uw pand veilig geopend en en/of veilig achtergelaten na sluitingstijd.

Sluitbegeleiding
Wanneer er veiligheidsrisico's zijn bij het afsluiten van een pand, is het belangrijk dat deze risico's worden beperkt. De mobiele surveillant van A.S.Q. kan hierbij ondersteunen door uw medewerker(s) nauwlettend in het oog te houden en te anticiperen indien nodig.  Het personeel kan zo veilig hun dienst afronden. 

Preventieve controleronden
Tijdens het lopen van de controlerondes houdt de mobiele surveillant van A.S.Q.  zijn oren en ogen open en ligt de focus op eventuele afwijkingen. Indien nodig of gewenst controleert onze surveillant ook de binnenkant van een object. Deze dienst voorkomt dat u later achter de feiten aan moet lopen.

Wilt u hierover meer informatie ontvangen of een adviesgesprek? 

CONTACT