Mobiele Surveillance

Mobiele surveillance, het woord zegt het al: onze beveiligers verplaatsen zich met hun dienstvoertuig binnen een door de opdrachtgever aangegeven gebied om daar een oogje in het zeil te houden. Dat gebied kan een bedrijfsterrein zijn, een industrieterrein of woonwijk.

Alarmopvolging
Snelle en adequate reactie op alarmmeldingen doordat we altijd in de buurt zijn. Bij een alarmmelding volgen we de procedure zoals we die met de opdrachtgever hebben afgestemd.

Opening – en Sluitronden
Met een veilig gevoel uw dag beginnen en afsluiten. A.S.Q. verzorgt deze ronden op de door uw aangegeven tijden.

Sluitbegeleiding
Uw medewerkers veilig hun dienst laten afsluiten? Onze surveillance houdt uw medewerkers nauw lettend in het oog, zodat zij veilig hun dienst kunnen afsluiten. Denk hierbij aan een tankstation of winkel.

Preventieve controleronden
Tijdens zijn rondes houdt de mobiele surveillant van A.S.Q.  zijn oren en ogen open en is hij honderd procent gefocust op eventuele afwijkingen. Indien nodig of gewenst controleert onze surveillant ook de binnenkant van een object. Dat voorkomt dat u later achter de feiten aan moet lopen.