Objectbeveiliging

Altijd verzekerd van een veilig en zeker gevoel dankzij toezicht in en rondom uw pand. Daar zorgt de objectbeveiliger van A.S.Q.  voor.  U mag van onze medewerkers een preventieve en gastvrije benadering verwachten: als zij tijdens hun dienst een beginnende onregelmatigheden signaleren, wordt er altijd meteen op geanticipeerd ter voorkoming van een eventuele escalatie of schade.

Receptie – en/of portiers
In de regel werken we vanuit een vaste post in het gebouw: een loge of een receptie. Vanuit deze vaste post voert de beveiliger zijn taken uit: toegangscontrole, sleutelbeheer, de ontvangst en registratie van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon. Tevens voert onze beveiliger op verschillende momenten –soms op gezette tijden, maar soms ook onverwacht- controlerondes uit. Hij controleert minutieus, signaleert en anticipeert op eventuele onregelmatigheden om de veiligheid voor u, uw bedrijf en uw bezoekers te garanderen. Onze mensen hebben daar ‘een neus’ voor. Ze zijn ervoor opgeleid en getraind om snel in de gaten te hebben als iets niet helemaal pluis is.